Usługi

Analiza danych konsumenckich

  • Audyt jakości posiadanych przez firmę danych oraz sposobów ich gromadzenia i przechowywania
  • Dashboardy i raporty typu business intelligence
  • Segmentacja i profilowanie konsumentów
  • Dostosowanie oferty do potrzeb konkretnych grup docelowych i optymalizacja cen
  • Projekt i wdrożenie programów lojalnościowych
  • Szacowanie zwrotu z inwestycji w postaci kampanii marketingowych i medialnych
  • Powiązanie zewnętrznych źródeł danych z wewnętrznymi systemami typu business intelligence